ถึงลูกชายเล็ก

50
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ ทรงมีถึงสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
Rating: Not Rated Yet
Price
Variant price modifier:
Base price with tax:
Salesprice with discount:
Price:
Discount:
Description

ม.ร.ว. นริศรา จักรพงษ์และไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์

350 หน้า, 240 x 170 มม.
ปกแข็ง, ภาพประกอบขาวดำ 200 ภาพ
ISBN 978 974 9863 57 2

ระหว่างปี พ.ศ.​ 2439-2453 รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานพระราชโอรส คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถอย่างสม่ำเสมอ นับตั้งแต่ที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศรัสเชียในพระอุปถัมภ์ของจักรพรรดิซาร์นิโคลาสที่ 2 ซึ่งเอกสารเหล่านี้สะท้อนถึงเหตุการณ์ สำคัญมากมายในยุคนั้น ในแง่มุมที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน หลังจากที่เอกสาร ประวัติศาสตร์นี้ได้สูญหายไปหลายสิบปีและได้รับคืนกลับมาเมื่อไม่นานมานี้ บัดนี้ สำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์จึงได้จัดพิมพ์เอกสารสำคัญนี้เป็นหนังสือ โดยเนื้อหาสาระ ในหนังสือนี้ จะเป็นการเปิดเผยเรื่องราวในหลายแง่มุมที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในและต่างประเทศที่รัชกาลที่ 5 ทรงเล่าสู่พระราชโอรสองค์โปรดอย่างไว้วาง พระราชหฤทัยยิ่ง ทั้งทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนเหตุ การณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปลายรัชกาล นอกจากนี้ ยังมีภาพประกอบอีกกว่า 200 ภาพพร้อมเชิงอรรถที่น่าสนใจและขยายความให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องราวมากขึ้น